EXPULSIÓ D’ESTRANGERS CONDEMNATS

La substitució de la pena de presó per l’expulsió del territori espanyol només és procedent quan la pena efectivament imposada és superior a un any

EXPULSIÓ D’ESTRANGERS CONDEMNATS

El nostre codi penal estableix que les penes de presó de més d’un any imposades a un ciutadà estranger seran substituïdes per l’expulsió d’aquest del territori espanyol.

En ocasions ocorre que un ciutadà estranger resulta condemnat per un delicte pel qual estan previstes penes que poden arribar a ser superiors a l’any, però que el tribunal el condemna per un temps inferior. Davant d’aquesta situació es produeix una controvèrsia sobre si en aquests casos la pena de presó es substitueix o no per l’expulsió del territori espanyol.

El Tribunal Suprem ha resolt aquest dubte assenyalant que no és possible substituir una pena de presó inferior a un any imposada a un ciutadà estranger per una d’expulsió del territori espanyol i que la pena a prendre en consideració per a computar el límit de l’any és la que imposa la sentència. Diu el Tribunal Suprem que les sancions en matèria d’estrangeria es justifiquen per la prevenció d’una amenaça contra l’ordre públic o la seguretat nacional, per la qual cosa per a imposar una sanció el que s’ha de tenir en consideració és l’amenaça específica que suposi la conducta de l’estranger, el que es concreta en la sanció fixada pel jutge penal.

Ha estat amb motiu d’un recurs presentat per un ciutadà senegalès a qui l’Audiència Provincial de Madrid va condemnar a sis mesos de presó per un delicte contra la salut pública. La sentència recorreguda va disposar la substitució de la mateixa per l’expulsió del territori nacional i la prohibició d’entrada per un termini de sis anys. Ara el Tribunal Suprem estima el recurs del condemnat i acorda deixar sense efecte la substitució de la pena.

Els nostres professionals is assessoraran adequadament en defensa dels vostres drets fonamentals

Subscrigui's a la nostra Newsletter