TUTOR DE MENORS. DELICTE EN L’EXERCICI DEL CÀRREC

Condemnat a quatre anys de presó per apropiació indeguda dels diners dels seus nebots orfes sobre qui exercia la tutela

TUTOR DE MENORS. DELICTE EN L’EXERCICI DEL CÀRREC

Un home ha estat condemnat a quatre anys de presó per un delicte d’apropiació indeguda en el qual va incórrer en apoderar-se dels diners dels seus nebots, tant els que van percebre de les companyies d’assegurances després de la mort dels seus pares en un accident de trànsit com el procedent de les pensions d’orfandat que els corresponien. El condemnat havia estat constituït tutor legal dels menors després de la mort dels pares.

A més, se l’ha condemnat a pagar una indemnització i les sumes periòdiques rebudes des que el van nomenar tutor fins que va ser remogut del càrrec en concepte de dipòsits, pensions d’orfandat i lloguer de casa.

En el judici s’ha provat que, amb la intenció d’obtenir un benefici il·lícit, va fer seves les diferents quantitats de diners que va rebre a favor dels nens, fent-ne ús en profit propi, en disposar dels diners per a fins privats, amb el consegüent perjudici per als tutelats. El condemnat ha negat els fets en tot moment, adduint que havia invertit els diners en un negoci en què els menors tenien una participació en règim de comunitat de béns, sostenint que havia fet pagaments al comptat sense exigir rebut.Els tribunals han entès que la falta de prova  evidencia la comissió del delicte. Es recorda que qui resulta judicialment designat per a l’exercici d’aquesta funció assistencial té l’obligació legal de rendir comptes dels pagaments. Aquest és l’únic mitjà per a acreditar que l’acompliment de la tutela s’està exercint en interès i benefici dels menors. El tutor no pot recórrer a un sistema de pagaments al comptat del qual no quedi constància documentada. Si ho fa així, corre el risc d’incórrer, no només en el delicte d’apropiació indeguda pel qual ha sigut condemnat, sinó també en un delicte contra els drets i deures familiars.

En controvèrsies derivades de l’exercici d’una tutela, els nostres professionals us poden assessorar en defensa dels vostres drets.

Subscrigui's a la nostra Newsletter